All posts in מדע

כמתכננת תאורה נטו העוסקת בתחום העיצוב, ברצוני להעלות על הכתב את חשיבות התאורה המעוצבת והמתוכננת ולהסביר מדוע אין הדבר נכון להמשיך במגמות ששלטו בענף לפני 50 שנה בקירוב הגורסות שיש להסתפק בנקודות מאור בודדת במרכז החדר או שתי נקודות במקרה הטוב, אלא שיש להשתמש באמצעים העומדים לרשותנו כיום ,אמצעי שנות ה- 2000:
טכנולוגיה חדישה להארה, לאפקטים ולשליטה בתאורה בכלל ובתאורת אוירה בפרט.
כוונתי באומרי תכנון תאורה היא לשפר את איכות החיים תוך שיפור הסביבה המידית, לא רק תאורה אלא תאורה נכונה תוך הדגשת תצורות ארכיטקטוריות מיוחדות במבנה המטופל והבטחת מניעת סנוור המהווה זיהום אוורי.

קרא עוד…

תאורה ואביזריה :האור

כשני שליש מכל המידע שמגיע למוח האדם, נקלט ע"י עיניו, ע"י חוש הראיה. על מנת לראות אנו זקוקים לאור.
ובכדי לראות היטב, אנו זקוקים לאור טוב והדגש על "אור טוב" לאו דווקא "אור חזק".
באור שמש ישיר אנו מודדים רמת הארה של …

קרא עוד…