Archive for יולי, 2014

 

ציפי פדני

סיימנו עוד קורס במועצת נשים רמת השרון – מס' 4.

"עיצוב סביבת מגורים"

מכתב תודה לציפי - מועצת נשים4 רמת השרון

בוקר אדריכלים עם ציפי פרנק ביפו על הים.

הנושא - "תאורה מעצבת חלל"

להצטרפות למפגשים, מוזמנים לפנות אלי באופן אישי :)
1 6